Techniek sagittale richting van de lever en de rechter nier. Merk op dat het leverparenchym nagenoeg dezelfde echogeniciteit heeft als de cortex van de rechter nier. De vascularisatie van de lever bestaat uit de vena portae, de arteria hepatica en de levervenen (fig. Vasculatuur van de lever. De hoofdtak van de vena portae is goed zichtbaar in de leverhilus. De vena portae is herkenbaar door zijn echorijke fibreuze wand  en heeft een linker en rechter aftakking centraal in de lever. De stroomrichting in de vena portae is de lever in ( hepatopetaal) met een monofasisch dopplersignaal (fig. Een normale vena portae met hepatopetale flow.

focale afwijking Lever, de lever is echografisch goed te beoordelen. Een normale lever heeft een homogeen echoreflectie patroon en gladde contouren.  Het echoreflectie patroon van de lever is gelijk of net iets hoger dan de cortex van de nieren. Het echo reflectie patroon en de gladde contouren van de lever zijn het best te beoordelen door zowel de rechter nier als de rechter leverkwab in een plaatje af te beelden (zie fig.

Over het algemeen geldt in het transversale vlak: de bovenkant van het echobeeld is de anterieure (ventrale) zijde en de onderkant is de posterieure (dorsale) zijde. Links op het echobeeld is in werkelijkheid rechts en visa versa. je kijkt als het ware onderaf tegen het lichaam aan (net zoals bij een transversale coupe van een ct scan). Linker nier in het transversale vlak. Over het algemeen geldt in het sagittale vlak: de bovenkant van het echobeeld is de anterieure zijde en de onderkant is de posterieure zijde. De rechterkant op het echobeeld is het voeteinde ( caudaal) en de linkerkant is het hoofdeinde ( craniaal). Linker nier in het sagittale vlak. Oriëntatie tip bij het uitvoeren van een onderzoek: de bovenkant is dus altijd, ongeacht van de positie en draaiing, de huidzijde. De algemene regel is dat elk orgaan en elke afwijking in twee richtingen bekeken worden; normaal gesproken betreft dit de transversale richting en de sagittale richting. De posterieure geluidstransmissie en slagschaduw zijn echografische kenmerken die veel toegepast worden bij het onderzoek echo abdomen. Zie ook onderdeel artefacten bij college Echo techniek.

focale afwijking

Zakboek dermatologie - alfabetische


Indicatie/techniek, indicatie, in dit college wordt algemene informatie gegeven over het echo onderzoek van de buik. Met name de mogelijkheden en de beperkingen komen uitgebreid aan bod. Belangrijke indicaties: buikpijn (o.a. Appendicitis, galstenen, nierstenen)Herniatie; navelbreuk (umbilicalis liesbreuk (inguinalis). Ascites, abdominaal aneurysma, afwijkende bloeduitslagen (lever- en nierfunctiestoornis onbegrepen koorts. Trauma (screening inwendige bloeding oncologie adset (screening levermetastasen techniek. Voor de basiskennis over de echo techniek wordt geadviseerd het college Echo techniek te lezen. Ter herhaling: de locatie en richting van de transducer op de huid van de patiënt bepaalt uiteindelijk wat voor/achter en links/rechts is op het verkregen beeldmateriaal.

Focaal leverafwijking - artikelen - klinische diagnostiek


De haartjes kunnen door constante irritatie beschadigingen van het hoornvlies geven. Het komt voor bij meerdere rassen. (Primaire) Lensluxatie, het loslaten van de lens. Komt vooral voor bij kleine terriers en treedt meestal op rond de 4 jarige leeftijd. Een lensloslating kan een drukverhoging (glaucoom) in het oog veroorzaken en zo tot blindheid leiden. Retinadegeneratie of Progressieve retina Atrofie (PRA). Dit is een netvliesafwijking die bij veel rassen voorkomt en tot blindheid leidt.

focale afwijking

Cataract kan aan én oog voorkomen, of beiderzijds. Het komt bij veel rassen voor. De term jeugdstaar is wat misleidend. Bij veel rassen treedt het op in de eerste levensjaren, maar het kan ook nog op latere leeftijd multivitamine optreden. Het onderscheid met het normale verouderingsproces van de lens (de bekende blauwe waas bij oudere honden) is meestal goed te maken.

Goniodysplasie, een aangeboren afwijking van de afvoer van het kamervocht (het vocht in de ruimte tussen het hoornvlies en de iris). Een klein percentage van de honden met deze afwijking ontwikkelt glaucoom (hoge oogdruk) de afwijking komt bij veel rassen voor. In Nederland is het vooral bij de bouvier bekend. Het onderzoek naar goniodysplasie wordt niet standaard bij het onderzoek op erfelijke oogafwijkingen uitgevoerd. Entropion, dit is een afwijking waarbij een ooglid (meestal het onderooglid) naar binnen draait. Distichiasis/Ectopische cilie, dit is abnormale haargroei in de ooglidrand en op andere plaatsen zoals in de bindvliezen.

Focaal letsel / gevolgen per hersengebied / gevolgen

Collie eye anomalie, dit komt vooral bij de Schotse herdershond en nano de Shetland Sheepdog voor. Het is een aangeboren afwijking waarbij het netvlies, het vaatvlies en de oogzenuw betrokken kan zijn. De ernst van de afwijking bepaalt de mate waarin het gezichtsvermogen is aangetast. Het gaat hierbij om jeugdstaar. In de lens zijn troebelingen aanwezig. Het kunnen kleine troebele plekjes zijn die lange tijd stabiel zijn en niet of nauwelijks een vermindering van het gezichtsvermogen geven. Maar ze kunnen ook in ernstige mate voorkomen en/of uitbreiden en daarbij blindheid van het aangetaste oog veroorzaken.

focale afwijking

Focal eeg waveform Afwijkingen overzicht

De afwijkingen is vooral bij de dobermann van belang. Er worden 6 gradaties onderscheiden. Bij theo deze aangeboren afwijking vertoont de lens pigmentstippeltjes (graad 1) waarvan de hond geen last heeft, of ernstiger afwijkingen (graad 2 t/m 6) waarbij de lens troebel en misvormd is en de hond op jonge leeftijd blind wordt of reeds blind wordt geboren. Membrana pupillaris Persistens (mpp een aangeboren afwijking waarbij restanten aanwezig zijn van weefsel dat normaal kort na de geboorte verdwijnt. De afwijking kan in zeer lichte mate voorkomen, zonder enig gevolg voor het gezichtsvermogen. In ernstiger gevallen zijn er wel nadelige gevolgen. De petit Basset Griffon Vendeen is de afwijking bewezen erfelijk. Bij veel andere rassen is het (nog) niet bewezen.

Hierbij zijn er plooitjes in het netvlies. Het aantal kan beperkt zijn (focale vorm maar ook meer uitgebreide vormen komen voor (geografische en totale moje vorm). In de laatste gevallen is er sprake van beperking van het gezichtsvermogen. De afwijking komt bij meerdere rassen voor. Cataract (congenitaal dit is aangeboren grauwe staar. Reeds bij de jonge pup zijn troebelingen in de lens zichtbaar, die het gezichtsvermogen kunnen belemmeren. Persisterende hyperplastische tunica vasculosa lentis/primair vitreum (phtvl/phpv).

Erasmus mc : Polikliniek focale leverafwijkingen

Een groeiend aantal rasvereningen stelt al sinds jaren het onderzoek op erfelijke oogafwijkingen verplicht voor honden waarmee wordt gefokt. Dit oogonderzoek wordt in Nederland door acht dierenartsen (situatie 2001) op diverse lokaties uitgevoerd. Naast het onderzoek bij individuele honden, dat meestal in een dierenkliniek plaatsvindt, worden ook onderzoeken bij grotere groepen honden uitgevoerd op door rasverenigingen georganiseerde bijeenkomsten. De registratie van de uitslagen is in handen hair van. Om welke afwijkingen gaat het? Bij het onderzoek wordt gezocht naar alle afwijkingen waarvan een erfelijke basis bekend. Het "rapport oogonderzoek" vermeldt 16 afwijkingen bij naam. De belangrijkste worden hieronder genoemd. Retina dysplasie (rd dit is een aangeboren netvliesafwijking.

Focale afwijking
Rated 4/5 based on 719 reviews